NL • EN

Bouwen aan Gebalanceerde Teams

bullet Het resultaat van een goede team prestatie is altijd meer dan de som van alle individuele prestaties van de verschillende leden van het team. Echter een goed team bouwen, vertrouwen op het team in plaats van op individuen, het teambelang boven het individuele belang plaatsten en jezelf als team presenteren aan de buitenwereld en niet als losse individuen is zeker geen standaard praktijk.

Balans is cruciaal in het bouwen aan een leidend team. Balans tussen de individuele competenties, talenten en temperamenten. In de juiste balans zal de som van dit alles altijd veel meer zijn dan datgene wat de verschillende individuen te bieden hebben.

Zorgen dat een gebalanceerd team ook optimaal werkt gaat zowel over verschillen als gemeenschappelijkheden tegelijkertijd. De bewuste erkenning dat de individuele teamleden verschillend (moeten) zijn om effectief aan het teamresultaat bij te kunnen dragen dient door alle betrokkenen te worden geïnternaliseerd en in de praktijk gebracht. Een gemeenschappelijke visie en overeenstemming over de te hanteren aanpak brengt de realisatie van gewenste doelen stukken dichterbij.

Gebalanceerde teams bouwen en zorgen dat ze ook echt werken vormt een cruciaal onderdeel van het creëren van een leidende positie op uw gebied. bullet

back-to-coaching_nl