NL • EN

Over Leiderschap

bullet De roep om leiderschap is altijd groot in economisch zware tijden. De leiderschapsvraag wordt als gevolg daarvan vaak simplistisch en gemakzuchtig gesteld. Onze benadering van leiderschap is dan ook anders: evenwichtig, genuanceerd en duurzaam.

Wij onderkennen een set van leiderschapscompetenties: Visie, Communicatief vermogen, Autonomie, Betrouwbaarheid, Probleemoplossend vermogen en het Vermogen tot Uitvoering. Iedere leider heeft wel een aantal van deze kwaliteiten in huis, terwijl andere juist moeten worden ontwikkeld of versterkt. Welke combinatie van competenties tot het beste resultaat leidt is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van een bedrijf of organisatie.

De huidige economische crisis vraagt bovendien om een meer ethische benadering van leiderschap. Eigenbelang maakt daarbij plaats voor het belang van het bedrijf of de organisatie en de directe omgeving daarvan.

Om diezelfde reden zal het concept van de Leidende Organisatie de komende jaren steeds belangrijker worden. Daarbij wordt leiderschap in de gehele organisatie verankerd en vermindert of verdwijnt de kwetsbare afhankelijkheid van individuele leiders aan de top. Leidende Organisaties zijn inclusief van aard. Daarbinnen is iedereen verantwoordelijk voor het succes van de organisatie. Daarom is dit concept bij uitstek geschikt voor de 21ste eeuwse organisatie die voornamelijk wordt bevolkt door hoogopgeleide kenniswerkers. bullet