NL • EN

Scenario’s van Risico’s en Kansen

bullet Risico’s liggen overal op de loer. Uiteindelijk hebben ze allemaal financiële gevolgen, maar de oorzaken kunnen erg divers zijn. Variërend van koersschommelingen tot interne organisatiebelemmeringen en veranderingen in wetgeving.

Om deze risico’s effectief te managen zijn omvattende risk assessments noodzakelijk. Wij hebben het concept van het klassieke risk assessment verbreed naar andere gebieden waar risico’s veelvuldig voorkomen. Tegelijkertijd worden daarmee nog niet ontdekte kansen bloot gelegd.

Een wetgevings risk assessment bijvoorbeeld kan waardevolle inzichten opleveren in huidige en toekomstige risico’s en kansen en hun financiële en andere gevolgen voor uw onderneming. Een organisatie risk assessment kan precies de verborgen risico’s en kansen in alle geledingen van uw organisatie aan de oppervlakte brengen.

In onze assessments ontwikkelen we verschillende best – en worst-case scenario’s inclusief financiële gevolgen. Deze scenario’s vormen op hun beurt de basis voor de ontwikkeling van effectieve strategieën gericht op het mitigeren van risico’s en het optimaal benutten van kansen. bullet

back-to-consulting_nl