NL • EN

Stakeholders – Succes in Samenwerking

bullet Veel organisaties zijn de afgelopen jaren onder een publiek vergrootglaskomen te liggen. Incidenten zijn daarbij uitvergroot, uit hun context gehaald en gebruikt om organisaties in het defensief te dringen. Gebrek aan publieke steun in dat soort zaken komt vaak voort uit een gebrek aan kennis.

Om effectief om te kunnen gaan met alle betrokken stakeholders in zowel het publieke als het private domein is een proactieve stakeholder strategie vereist. Het overbruggen van de kenniskloof, het creëren van wederzijds begrip en samenwerking zijn de voornaamste elementen van een dergelijke benadering. Stakeholders laten zich niet managen, maar een effectieve samenwerking kan wel degelijk worden opgebouwd.

Door uit te gaan van wederzijdse belangen helpen wij onze klanten om een duurzame samenwerking met cruciale stakeholders op te bouwen. Het creëren van voordeel voor beide partijen vormt een essentieel onderdeel van een dergelijk gelijkwaardig partnerschap. Daarmee wordt immers toegevoegde waarde voor alle betrokkenen gecreëerd. bullet

back-to-consulting_nl