NL • EN

Vrouwen aan de Leiding

bullet Vrouwelijke leiders zijn veelgevraagd. Eindelijk is doorgedrongen dat een divers samengesteld leiderschapsteam aan het roer van een organisatie veel meer kan bewerkstelligen dan een homogeen samengestelde groep. In onze coachingspraktijk, waarin we zowel met mannelijke als met vrouwelijke executives werken, hebben wij ervaren dat vrouwelijke leiders soms beter af zijn met een specifieke en gerichte aanpak.

Bij het versterken van leiderschapscompetenties komen vrouwen vaak andere uitdagingen tegen dan mannen. Die uitdagingen adresseren wij in een programma op maat. Het versterken van leiderschapskwaliteiten, het organiseren van zichtbaarheid, het toe-eigenen van een passend niveau van eigenaarschap en verantwoordelijkheid en het vinden van de juiste balans in tijd en energie vormen hoofdelementen van dit programma.

Het opstellen van een persoonlijk actieplan voor de lange termijn waar het in samenhang realiseren van persoonlijke en organisatiedoelen centraal staat vormt een integraal onderdeel van dit programma. Deze aanpak garandeert dat zowelvrouwelijke leiders zelf als hun organisaties profiteren van deze benadering. bullet

back-to-coaching_nl